Uchwała Nr 515/2011 z dnia 08 kwietnia 2011 w sprawie przyjęcia projektu Umowy przyznania pomocy technicznej na realizację operacji pn. „Zakup wyposażenia i materiałów biurowych 2008-2010” w ramach Schematu III Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5152011-z-dnia-08-kwietnia-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-przyznania-pomocy-technicznej-na-realizacje-operacji-pn-zakup-wyposazenia-i-materialow-biurowych-2008-2010/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 08.04.2011 515/2011 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5152011-z-dnia-08-kwietnia-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-przyznania-pomocy-technicznej-na-realizacje-operacji-pn-zakup-wyposazenia-i-materialow-biurowych-2008-2010/https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5152011-z-dnia-08-kwietnia-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-przyznania-pomocy-technicznej-na-realizacje-operacji-pn-zakup-wyposazenia-i-materialow-biurowych-2008-2010/
p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie