Uchwała Nr 510/2011 z dnia 08 kwietnia 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 178/2007 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości Województwa Opolskiego na rzecz Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5102011-z-dnia-08-kwietnia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-1782007-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-6-lutego-2007r-w-sprawie-oddania-w-nieodplatne-uzytkowanie-nieruchomosci-wojewod/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 08.04.2011 510/2011 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5102011-z-dnia-08-kwietnia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-1782007-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-6-lutego-2007r-w-sprawie-oddania-w-nieodplatne-uzytkowanie-nieruchomosci-wojewod/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie