Uchwała Nr 507/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu 1/2011 do Umowy Nr R.U.DIG-0812-31-12/10 zawartej w dniu 24 sierpnia 2010 rok w sprawie partycypacji w kosztach opracowania projektów budowlanych-wykonawczych dla zadań pn.„Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 457 na odcinku Stare Siołkowice- Hospicjum-Popielów” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach wojewódzkich w Gminie Popielów” https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5072011-z-dnia-05-kwietnia-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-12011-do-umowy-nr-r-u-dig-0812-31-1210-zawartej-w-dniu-24-sierpnia-2010-rok-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowa/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 05.04.2011 507/2011 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5072011-z-dnia-05-kwietnia-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-12011-do-umowy-nr-r-u-dig-0812-31-1210-zawartej-w-dniu-24-sierpnia-2010-rok-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowa/https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5072011-z-dnia-05-kwietnia-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-12011-do-umowy-nr-r-u-dig-0812-31-1210-zawartej-w-dniu-24-sierpnia-2010-rok-w-sprawie-partycypacji-w-kosztach-opracowa/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie