Uchwała Nr 501/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 w sprawie przyjęcia Komunikatu IZ RPO WO 2007-2013 w sprawie przyjęcia Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - wersja nr 26, celem publikacji w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5012011-z-dnia-05-kwietnia-2011-w-sprawie-przyjecia-komunikatu-iz-rpo-wo-2007-2013-w-sprawie-przyjecia-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 05.04.2011 501/2011 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5012011-z-dnia-05-kwietnia-2011-w-sprawie-przyjecia-komunikatu-iz-rpo-wo-2007-2013-w-sprawie-przyjecia-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa/https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-5012011-z-dnia-05-kwietnia-2011-w-sprawie-przyjecia-komunikatu-iz-rpo-wo-2007-2013-w-sprawie-przyjecia-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie