Uchwała Nr 487/2011 z dnia 28 marca 2011 w sprawie przyjęcia projektu umowy w sprawie realizacji projektu pn. "Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej" https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-4872011-z-dnia-28-marca-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-realizacji-projektu-pn-moszna-zamek-regionalnym-osrodkiem-turystyki-rekreacyjnej-i-kulturowej/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 28.03.2011 487/2011 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-4872011-z-dnia-28-marca-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-realizacji-projektu-pn-moszna-zamek-regionalnym-osrodkiem-turystyki-rekreacyjnej-i-kulturowej/https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-4872011-z-dnia-28-marca-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-w-sprawie-realizacji-projektu-pn-moszna-zamek-regionalnym-osrodkiem-turystyki-rekreacyjnej-i-kulturowej/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie