Uchwała Nr 475/2011 z dnia 28 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wytycznych w zakresie użytkowania Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) oraz Systemu Elektronicznego Zarządzania i Monitoringu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-4752011-z-dnia-28-marca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzania-i/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 28.03.2011 475/2011 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-4752011-z-dnia-28-marca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzania-i/https://bip.opolskie.pl/2011/04/uchwala-nr-4752011-z-dnia-28-marca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-wytycznych-w-zakresie-uzytkowania-krajowego-systemu-informatycznego-simik-07-13-oraz-systemu-elektronicznego-zarzadzania-i/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie