Uchwała Nr 421/2011 z dnia 15 marca 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 3979/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 13 października 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy oraz powoływania odwoływania ekspertów Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w województwie opolskim z późniejszymi zmianami https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-4212011-z-dnia-15-marca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-39792009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-pazdziernika-2009r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-pracy-oraz-powolywania-odwoly/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 15.03.2011 421/2011 https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-4212011-z-dnia-15-marca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-39792009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-pazdziernika-2009r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-pracy-oraz-powolywania-odwoly/https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-4212011-z-dnia-15-marca-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-39792009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-13-pazdziernika-2009r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-pracy-oraz-powolywania-odwoly/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie