Uchwała Nr 373/2011 z dnia 01 marca 2011 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin (teren kolejowy) https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3732011-z-dnia-01-marca-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin-teren-kolejowy/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 01.03.2011 373/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3732011-z-dnia-01-marca-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-gogolin-teren-kolejowy/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie