Uchwała Nr 352/2011 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Opolu https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3522011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-odwolania-dyrektora-wojewodzkiego-osrodka-ruchu-drogowego-w-opolu/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 21.02.2011 352/2011 https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3522011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-odwolania-dyrektora-wojewodzkiego-osrodka-ruchu-drogowego-w-opolu/
Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr – Barbara Mikołajczak Sylwia Jóźków Województwo Opolskie