Uchwała Nr 347/2011 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie na cele budowlane nieruchomości stanowiącej własność Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3472011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udostepnienie-na-cele-budowlane-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 21.02.2011 347/2011 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3472011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udostepnienie-na-cele-budowlane-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3472011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-udostepnienie-na-cele-budowlane-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie