Uchwała Nr 343/2011 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Opolskiego w 2011r. w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3432011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-opolskiego-w-2011r-w-zakresie-rozwoju-i-upowszechniania-kultury/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 21.02.2011 343/2011 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3432011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-opolskiego-w-2011r-w-zakresie-rozwoju-i-upowszechniania-kultury/https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3432011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-opolskiego-w-2011r-w-zakresie-rozwoju-i-upowszechniania-kultury/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Sylwia Jóźków Województwo Opolskie