Uchwała Nr 341/2011 z dnia 21 lutego 2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3412011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2011-rok/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 21.02.2011 341/2011 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3412011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2011-rok/https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3412011-z-dnia-21-lutego-2011-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2011-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie