Uchwała Nr 334/2011 z dnia 15 lutego 2011 w sprawie przyjęcia projektu porozumienia pomiędzy Wojewodą Opolskim a Samorządem Województwa Opolskiego w sprawie przekazywania środków z budżetu państwa na rok 2011 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji, które zostaną zgłoszone do finansowania w ramach Pomocy Technicznej objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3342011-z-dnia-15-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-pomiedzy-wojewoda-opolskim-a-samorzadem-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przekazywania-srodkow-z-budzetu-panstwa-na/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 15.02.2011 334/2011 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3342011-z-dnia-15-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-pomiedzy-wojewoda-opolskim-a-samorzadem-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przekazywania-srodkow-z-budzetu-panstwa-na/https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3342011-z-dnia-15-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-porozumienia-pomiedzy-wojewoda-opolskim-a-samorzadem-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przekazywania-srodkow-z-budzetu-panstwa-na/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie