Uchwała Nr 323/2011 z dnia 15 lutego 2011 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2011 rok https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3232011-z-dnia-15-lutego-2011-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2011-rok/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 15.02.2011 323/2011 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3232011-z-dnia-15-lutego-2011-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2011-rok/https://bip.opolskie.pl/2011/03/uchwala-nr-3232011-z-dnia-15-lutego-2011-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2011-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie