Uchwała Nr 319/2011 z dnia 11 lutego 2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3192011-z-dnia-11-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 11.02.2011 319/2011 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3192011-z-dnia-11-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3192011-z-dnia-11-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3192011-z-dnia-11-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3192011-z-dnia-11-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Iwona Marek Województwo Opolskie