Uchwała Nr 313/2011 z dnia 11 lutego 2011 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/497/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na lata 2010-2014 do konsultacji https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3132011-z-dnia-11-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlvii4972010-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lipca/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 11.02.2011 313/2011 https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3132011-z-dnia-11-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlvii4972010-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lipca/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3132011-z-dnia-11-lutego-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-xlvii4972010-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-27-lipca/
Sekretarz Województwa - Adam Maciąg Iwona Marek Województwo Opolskie