Uchwała Nr 310/2011 z dnia 08 lutego 2011 w sprawie akceptacji Tabeli wdrażania rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3102011-z-dnia-08-lutego-2011-w-sprawie-akceptacji-tabeli-wdrazania-rekomendacji-z-badania-ewaluacyjnego-pn-bariery-i-problemy-w-realizacji-projektow-finansowanych-z-europejskiego-fundus/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 08.02.2011 310/2011 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3102011-z-dnia-08-lutego-2011-w-sprawie-akceptacji-tabeli-wdrazania-rekomendacji-z-badania-ewaluacyjnego-pn-bariery-i-problemy-w-realizacji-projektow-finansowanych-z-europejskiego-fundus/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-3102011-z-dnia-08-lutego-2011-w-sprawie-akceptacji-tabeli-wdrazania-rekomendacji-z-badania-ewaluacyjnego-pn-bariery-i-problemy-w-realizacji-projektow-finansowanych-z-europejskiego-fundus/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Krzysztof Kiełbasa Iwona Marek Województwo Opolskie