Uchwała Nr 267/2011 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 3388/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do działania 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Typ I Rozwój kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej uchwałą nr 4457/2010 z dnia 25 stycznia 2010 r. Uchwałą nr 5321/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. oraz Uchwałą nr 5903/2010 z dnia 30 listopada 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2672011-z-dnia-26-stycznia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-33882009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-maja-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-na/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 26.01.2011 267/2011 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2672011-z-dnia-26-stycznia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-33882009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-maja-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-na/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2672011-z-dnia-26-stycznia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-33882009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-25-maja-2009-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-na/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Iwona Marek Województwo Opolskie