Uchwała Nr 266/2011 z dnia 26 stycznia 2011 w sprawie zmiany Uchwały nr 4720/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie wyboru listy projektów do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 zmienionej Uchwałą nr 5203/2010 z dnia 28 czerwca 2010 r., Uchwałą 5319/2010 z dnia 20 lipca 2010 r. oraz Uchwałą nr 5893/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2662011-z-dnia-26-stycznia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-47202010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-marca-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-n/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 26.01.2011 266/2011 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2662011-z-dnia-26-stycznia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-47202010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-marca-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-n/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2662011-z-dnia-26-stycznia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-47202010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-marca-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-n/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2662011-z-dnia-26-stycznia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-47202010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-22-marca-2010-r-w-sprawie-wyboru-listy-projektow-do-dofinansowania-w-ramach-i-n/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Iwona Marek Województwo Opolskie