Uchwała Nr 261/2011 z dnia 24 stycznia 2011 w sprawie przyjęcia projektu aneksu do Porozumienia ramowego z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie funkcjonowania na terenie Województwa Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2612011-z-dnia-24-stycznia-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-porozumienia-ramowego-z-dnia-29-czerwca-2010r-w-sprawie-funkcjonowania-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-centrum-obs/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 24.01.2011 261/2011 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2612011-z-dnia-24-stycznia-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-porozumienia-ramowego-z-dnia-29-czerwca-2010r-w-sprawie-funkcjonowania-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-centrum-obs/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2612011-z-dnia-24-stycznia-2011-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-porozumienia-ramowego-z-dnia-29-czerwca-2010r-w-sprawie-funkcjonowania-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-centrum-obs/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki - Grzegorz Szymański Iwona Marek Województwo Opolskie