Uchwała Nr 257/2011 z dnia 24 stycznia 2011 w sprawie ogłoszenia i współorganizacji konkursu na napisanie sztuki poświęconej tematyce Śląska Opolskiego i powołania składu jury https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2572011-z-dnia-24-stycznia-2011-w-sprawie-ogloszenia-i-wspolorganizacji-konkursu-na-napisanie-sztuki-poswieconej-tematyce-slaska-opolskiego-i-powolania-skladu-jury/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 24.01.2011 257/2011 Kultura, sport i turystyka https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2572011-z-dnia-24-stycznia-2011-w-sprawie-ogloszenia-i-wspolorganizacji-konkursu-na-napisanie-sztuki-poswieconej-tematyce-slaska-opolskiego-i-powolania-skladu-jury/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2572011-z-dnia-24-stycznia-2011-w-sprawie-ogloszenia-i-wspolorganizacji-konkursu-na-napisanie-sztuki-poswieconej-tematyce-slaska-opolskiego-i-powolania-skladu-jury/
Dyrektor Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki - Janusz Wójcik Iwona Marek Województwo Opolskie