Uchwała Nr 251/2011 z dnia 24 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli na rok 2011 projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) Sekcja Orientacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania 2.2. Scalanie gruntów, 2.3. Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2512011-z-dnia-24-stycznia-2011-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-kontroli-na-rok-2011-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-orientacji-i-gwarancji-rolnej-efoigr-sek/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 24.01.2011 251/2011 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2512011-z-dnia-24-stycznia-2011-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-kontroli-na-rok-2011-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-orientacji-i-gwarancji-rolnej-efoigr-sek/https://bip.opolskie.pl/2011/02/uchwala-nr-2512011-z-dnia-24-stycznia-2011-w-sprawie-zatwierdzenia-planu-kontroli-na-rok-2011-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-europejskiego-funduszu-orientacji-i-gwarancji-rolnej-efoigr-sek/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Iwona Marek Województwo Opolskie