Uchwała Nr III/58/2011 z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-iii582011-z-dnia-25-stycznia-2011-w-sprawie-wyboru-przedstawicieli-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Sejmiku 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 III 25.01.2011 III/58/2011 https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-iii582011-z-dnia-25-stycznia-2011-w-sprawie-wyboru-przedstawicieli-do-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego-wojewodztwa-opolskiego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie