Uchwała Nr III/57/2011 z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-iii572011-z-dnia-25-stycznia-2011-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-opolskiego-centrum-ratownictwa-medycznego/ Uchwała Sejmiku 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 III 25.01.2011 III/57/2011 https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-iii572011-z-dnia-25-stycznia-2011-w-sprawie-zatwierdzenia-zmian-w-statucie-opolskiego-centrum-ratownictwa-medycznego/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Iwona Marek Województwo Opolskie