Uchwała Nr 173/2011 z dnia 04 stycznia 2011 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1732011-z-dnia-04-stycznia-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-kluczborka-oraz-wsi-ligota-dolna-ligota-zam/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 04.01.2011 173/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1732011-z-dnia-04-stycznia-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-w-miejscowym-planie-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-kluczborka-oraz-wsi-ligota-dolna-ligota-zam/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie