Uchwała Nr 172/2011 z dnia 04 stycznia 2011 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa w zakresie obejmującym części miasta Nysy w rejonie ulic J. Piłsudskiego i Podolskiej, uchwalonego przez Radę Miejską w Nysie uchwała nr L/826/06 z dnia 26 kwietnia 2006r. https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1722011-z-dnia-04-stycznia-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obszaru-miejskiego-gminy-nysa-w-zakresie-obejmujacym/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 04.01.2011 172/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1722011-z-dnia-04-stycznia-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-obszaru-miejskiego-gminy-nysa-w-zakresie-obejmujacym/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie