Uchwała Nr 171/2011 z dnia 04 stycznia 2011 w sprawie zgłoszenia wniosków do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej w Nysie https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1712011-z-dnia-04-stycznia-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-nysy-w-rejonie-ulicy-jagiellonskiej-w-nysie/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 04.01.2011 171/2011 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1712011-z-dnia-04-stycznia-2011-w-sprawie-zgloszenia-wnioskow-do-sporzadzenia-zmiany-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-nysy-w-rejonie-ulicy-jagiellonskiej-w-nysie/
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej - Jolanta Paszkiewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie