Uchwała Nr 168/2011 z dnia 04 stycznia 2011 w sprawie zmiany uchwały nr 4841/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie projektu „Wyższa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego" https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1682011-z-dnia-04-stycznia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-48412010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-23-kwietnia-2010-r-w-sprawie-projektu-wyzsza-jakosc-zarzadzania-w-urze/ Uchwała Zarządu 2011 Obowiązujący IV 2010/2014 04.01.2011 168/2011 https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1682011-z-dnia-04-stycznia-2011-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-48412010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-23-kwietnia-2010-r-w-sprawie-projektu-wyzsza-jakosc-zarzadzania-w-urze/
Marszałek Województwa Opolskiego - Józef Sebesta Sylwia Jóźków Województwo Opolskie