Uchwała Nr 161/2010 z dnia 29 grudnia 2010 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1612010-z-dnia-29-grudnia-2010-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 29.12.2010 161/2010 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1612010-z-dnia-29-grudnia-2010-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1612010-z-dnia-29-grudnia-2010-w-sprawie-zmian-w-planie-dochodow-i-wydatkow-budzetu-wojewodztwa-opolskiego-na-2010-rok/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie