Uchwała Nr 150/2010 z dnia 29 grudnia 2010 zmiany uchwały nr 1332/2008 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia „Vademecum dla beneficjentów RPO WO 2007-2013, Tom I – Informacje ogólne” zmienionej uchwałą nr 1753/2008 z dnia 15 kwietnia 2008r., uchwałą nr 2102/2008 z dnia 15 lipca 2008r., uchwałą nr 2436/2008 z dnia 9 października 2008r., uchwałą nr 3122/2009 z dnia 31 marca 2009 r., uchwałą nr 3439/2009 z dnia 05 czerwca 2009r., uchwałą nr 3635/2009 z dnia 16 lipca 2009, uchwałą nr 3962/2009 z dnia 9 października 2009 r., uchwałą nr 4370/2010 z dnia 12 stycznia 2010r., uchwałą nr 4718/2010 z dnia 22 marca 2010r., uchwałą nr 4858/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r. oraz uchwałą nr 5475/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1502010-z-dnia-29-grudnia-2010-zmiany-uchwaly-nr-13322008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-stycznia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-wo-2007-201/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 29.12.2010 150/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1502010-z-dnia-29-grudnia-2010-zmiany-uchwaly-nr-13322008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-stycznia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-wo-2007-201/https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1502010-z-dnia-29-grudnia-2010-zmiany-uchwaly-nr-13322008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-stycznia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-wo-2007-201/https://bip.opolskie.pl/2011/01/uchwala-nr-1502010-z-dnia-29-grudnia-2010-zmiany-uchwaly-nr-13322008-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-7-stycznia-2008-r-w-sprawie-przyjecia-vademecum-dla-beneficjentow-rpo-wo-2007-201/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie