Uchwała Nr I/14/2010 z dnia 02 grudnia 2010 w sprawie powołania Komisji doraźnej Sejmiku Województwa Opolskiego i określenia jej przedmiotu działania https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-i142010-z-dnia-02-grudnia-2010-w-sprawie-powolania-komisji-doraznej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-i-okreslenia-jej-przedmiotu-dzialania/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 I 02.12.2010 I/14/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-i142010-z-dnia-02-grudnia-2010-w-sprawie-powolania-komisji-doraznej-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-i-okreslenia-jej-przedmiotu-dzialania/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie