Uchwała Nr I/11/2010 z dnia 02 grudnia 2010 w sprawie wyboru Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Opolskiego w kadencji 2010 – 2014 https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-i112010-z-dnia-02-grudnia-2010-w-sprawie-wyboru-wicemarszalkow-i-czlonkow-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-kadencji-2010-2014/ Uchwała Sejmiku 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 I 02.12.2010 I/11/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-i112010-z-dnia-02-grudnia-2010-w-sprawie-wyboru-wicemarszalkow-i-czlonkow-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-w-kadencji-2010-2014/
Damian Cedro - Dyrektor Biura Sejmiku Sylwia Jóźków Województwo Opolskie