Uchwała Nr 9/2010 z dnia 06 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia Województwa Opolskiego do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” z ograniczoną odpowiedzialnością https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-92010-z-dnia-06-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przystapienia-wojewodztwa-opolskiego-do-europejskiego-ugrupowania-wspolpracy-tery/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 06.12.2010 9/2010 Współpraca z zagranicą i promocja regionu https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-92010-z-dnia-06-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przystapienia-wojewodztwa-opolskiego-do-europejskiego-ugrupowania-wspolpracy-tery/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-92010-z-dnia-06-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-przystapienia-wojewodztwa-opolskiego-do-europejskiego-ugrupowania-wspolpracy-tery/
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu – Mateusz Figiel Sylwia Jóźków Województwo Opolskie