Uchwała Nr 87/2010 z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia autopoprawki Zarządu Województwa Opolskiego do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2010 rok https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-872010-z-dnia-17-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-autopoprawki-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-do-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolsk/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 17.12.2010 87/2010 Budżet województwa https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-872010-z-dnia-17-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-autopoprawki-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-do-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolsk/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-872010-z-dnia-17-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-autopoprawki-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-do-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-zmiany-budzetu-wojewodztwa-opolsk/
Dyrektor Departamentu Finansów - Stanisław Mazur Sylwia Jóźków Województwo Opolskie