Uchwała Nr 82/2010 z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia wzoru Aneksu Nr 1 do Porozumienia w sprawie funkcjonowania na terenie województwa opolskiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-822010-z-dnia-17-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-1-do-porozumienia-w-sprawie-funkcjonowania-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-systemu-informacji-o-funduszach-europejskich/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 17.12.2010 82/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-822010-z-dnia-17-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-1-do-porozumienia-w-sprawie-funkcjonowania-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-systemu-informacji-o-funduszach-europejskich/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-822010-z-dnia-17-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-aneksu-nr-1-do-porozumienia-w-sprawie-funkcjonowania-na-terenie-wojewodztwa-opolskiego-systemu-informacji-o-funduszach-europejskich/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie