Uchwała Nr 73/2010 z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia projektu umowy dotyczącej przekazania środków publicznych dla Centrum Terapii Moszna – Zamek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Moszna - Zamek inwestycja celu publicznego” (modyfikacja koncepcji architektonicznej) https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-732010-z-dnia-15-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-moszna-zamek-na-realizacje-zadania-inwestycyjnego/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 15.12.2010 73/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-732010-z-dnia-15-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-moszna-zamek-na-realizacje-zadania-inwestycyjnego/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-732010-z-dnia-15-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-umowy-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-moszna-zamek-na-realizacje-zadania-inwestycyjnego/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie