Uchwała Nr 5916/2010 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie przyjęcia projektu Aneksu nr 1 do Umowy przyznania pomocy technicznej nr 029/10 z dnia 25 marca 2010 r. na realizację operacji pn. „Przygotowanie i wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych dla beneficjentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” w ramach Schematu II PROW 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-59162010-z-dnia-30-listopada-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-przyznania-pomocy-technicznej-nr-02910-z-dnia-25-marca-2010-r-na-realizacje-operacji-pn-przy/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 30.11.2010 5916/2010 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-59162010-z-dnia-30-listopada-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-przyznania-pomocy-technicznej-nr-02910-z-dnia-25-marca-2010-r-na-realizacje-operacji-pn-przy/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-59162010-z-dnia-30-listopada-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-przyznania-pomocy-technicznej-nr-02910-z-dnia-25-marca-2010-r-na-realizacje-operacji-pn-przy/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie