Uchwała Nr 5915/2010 z dnia 30 listopada 2010 w sprawie przyjęcia projektu aneksu do umowy zlecenia nr R.U. DRW. 0812-42-1/2010 z dnia 1 czerwca 2010r na przeprowadzenie doświadczeń odmianowych roślin uprawnych przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Głubczycach w ramach Programu Porejstrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie opolskim https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-59152010-z-dnia-30-listopada-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-zlecenia-nr-r-u-drw-0812-42-12010-z-dnia-1-czerwca-2010r-na-przeprowadzenie-doswiadczen-odmianowych-roslin/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 30.11.2010 5915/2010 Rolnictwo i obszary wiejskie https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-59152010-z-dnia-30-listopada-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-zlecenia-nr-r-u-drw-0812-42-12010-z-dnia-1-czerwca-2010r-na-przeprowadzenie-doswiadczen-odmianowych-roslin/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-59152010-z-dnia-30-listopada-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-do-umowy-zlecenia-nr-r-u-drw-0812-42-12010-z-dnia-1-czerwca-2010r-na-przeprowadzenie-doswiadczen-odmianowych-roslin/
p.o. Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Wiesław Kryniewski Sylwia Jóźków Województwo Opolskie