Uchwała Nr 58/2010 z dnia 14 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego umocowania Zarządu Dróg Wojewódzkich do działania w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-582010-z-dnia-14-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-dotyczacego-umocowania-zarzadu-drog-wojewodzkich-do-dzialania-w-imieniu-i-na-rzecz-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 14.12.2010 58/2010 Geodezja, kartografia i gospodarka nieruchomościami https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-582010-z-dnia-14-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-dotyczacego-umocowania-zarzadu-drog-wojewodzkich-do-dzialania-w-imieniu-i-na-rzecz-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego/
Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Jacek Górny Sylwia Jóźków Województwo Opolskie