Uchwała Nr 5411/2010 z dnia 03 sierpnia 2010 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu województwa opolskiego https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-54112010-z-dnia-03-sierpnia-2010-w-sprawie-upowaznienia-do-skladania-oswiadczen-woli-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego/ Uchwała Zarządu 2010 Nieobowiązujący III 2006/2010 03.08.2010 5411/2010 https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-54112010-z-dnia-03-sierpnia-2010-w-sprawie-upowaznienia-do-skladania-oswiadczen-woli-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-54112010-z-dnia-03-sierpnia-2010-w-sprawie-upowaznienia-do-skladania-oswiadczen-woli-w-imieniu-wojewodztwa-opolskiego/
Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego i Kadr - Anna Kurdej-Michniewicz Sylwia Jóźków Województwo Opolskie