Uchwała Nr 5/2010 z dnia 06 grudnia 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 5318/2010 z 20 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości obowiązujący do projektu pn. PO Klucz do biznesu! realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 w województwie opolskim z późniejszymi zmianami https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-52010-z-dnia-06-grudnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-53182010-z-20-lipca-2010-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-obowiazuj/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 06.12.2010 5/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-52010-z-dnia-06-grudnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-53182010-z-20-lipca-2010-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-obowiazuj/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-52010-z-dnia-06-grudnia-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-53182010-z-20-lipca-2010-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-przyznawania-srodkow-finansowych-na-rozwoj-przedsiebiorczosci-obowiazuj/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie