Uchwała Nr 4407/2010 z dnia 19 stycznia 2010 w sprawie przyjęcia wzoru Decyzji o dofinansowaniu w formie refundacji Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-44072010-z-dnia-19-stycznia-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-decyzji-o-dofinansowaniu-w-formie-refundacji-rocznego-planu-dzialan-pomocy-technicznej-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewod/ Uchwała Zarządu 2010 Nieobowiązujący III 2006/2010 19.01.2010 4407/2010 Fundusze unijne (DPO) https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-44072010-z-dnia-19-stycznia-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-decyzji-o-dofinansowaniu-w-formie-refundacji-rocznego-planu-dzialan-pomocy-technicznej-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewod/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-44072010-z-dnia-19-stycznia-2010-w-sprawie-przyjecia-wzoru-decyzji-o-dofinansowaniu-w-formie-refundacji-rocznego-planu-dzialan-pomocy-technicznej-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewod/
Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych - Karina Bedrunka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie