Uchwała Nr 15/2010 z dnia 07 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia projektu aneksu nr 1 do umowy Nr 21/2010 z dnia 22.02.2010r. dotyczącej przekazania środków publicznych z przeznaczeniem na refundację kosztów kształcenia pracowników wykonujących zawody medyczne w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-152010-z-dnia-07-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-212010-z-dnia-22-02-2010r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-z-przeznaczeniem-na-refundacje-kos/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 07.12.2010 15/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-152010-z-dnia-07-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-212010-z-dnia-22-02-2010r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-z-przeznaczeniem-na-refundacje-kos/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-152010-z-dnia-07-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-projektu-aneksu-nr-1-do-umowy-nr-212010-z-dnia-22-02-2010r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-z-przeznaczeniem-na-refundacje-kos/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie