Uchwała Nr 14/2010 z dnia 07 grudnia 2010 w sprawie przyjęcia Aneksu nr 2 do umowy nr 7/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. dotyczącej przekazania środków publicznych dla Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowego budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) wraz z infrastrukturą zewnętrzną dla Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek inwestycja celu publicznego” https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-142010-z-dnia-07-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-72010-z-dnia-8-lutego-2010-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna-zamek/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 07.12.2010 14/2010 Zdrowie i polityka społeczna https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-142010-z-dnia-07-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-72010-z-dnia-8-lutego-2010-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna-zamek/https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-142010-z-dnia-07-grudnia-2010-w-sprawie-przyjecia-aneksu-nr-2-do-umowy-nr-72010-z-dnia-8-lutego-2010-r-dotyczacej-przekazania-srodkow-publicznych-dla-centrum-terapii-nerwic-moszna-zamek/
Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej - Stanisław Łągiewka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie