Uchwała Nr 11/2010 z dnia 07 grudnia 2010 w sprawie wyrażenia opinii o wysokości stawki stypendium za wyniki w nauce w Zespole Szkół w Kędzierzynie-Koźlu na rok szkolny 2010/2011 https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-112010-z-dnia-07-grudnia-2010-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-wysokosci-stawki-stypendium-za-wyniki-w-nauce-w-zespole-szkol-w-kedzierzynie-kozlu-na-rok-szkolny-20102011/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący IV 2010/2014 07.12.2010 11/2010 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2010/12/uchwala-nr-112010-z-dnia-07-grudnia-2010-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-wysokosci-stawki-stypendium-za-wyniki-w-nauce-w-zespole-szkol-w-kedzierzynie-kozlu-na-rok-szkolny-20102011/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie