Uchwała Nr 5857/2010 z dnia 18 listopada 2010 w sprawie zmiany uchwały nr 4347/2009 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30.12.2009 r. w sprawie przyjęcia decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Ochrona i odbudowa zdegradowanych i zagrożonych siedlisk: muraw kserotermicznych, naskalnych i łąk świeżych na terenie Parku Krajobrazowego "Góra Św. Anny" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Samorząd Województwa Opolskiego zmienionej uchwałą nr 4920/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 07 maja 2010 r., zmienionej uchwałą nr 5695/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 15 października 2010 r. https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-58572010-z-dnia-18-listopada-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-43472009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-12-2009-r-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-z-mozliwoscia-otrz/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 18.11.2010 5857/2010 Ochrona środowiska https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-58572010-z-dnia-18-listopada-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-43472009-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-30-12-2009-r-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-z-mozliwoscia-otrz/
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska - Manfred Grabelus Sylwia Jóźków Województwo Opolskie