Uchwała Nr 5846/2010 z dnia 15 listopada 2010 w sprawie wyrażenia opinii o wysokości stawki stypendium za wyniki w nauce w Zespole Szkół w Brzegu na rok szkolny 2010/2011 https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-58462010-z-dnia-15-listopada-2010-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-wysokosci-stawki-stypendium-za-wyniki-w-nauce-w-zespole-szkol-w-brzegu-na-rok-szkolny-20102011/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 15.11.2010 5846/2010 Edukacja i rynek pracy https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-58462010-z-dnia-15-listopada-2010-w-sprawie-wyrazenia-opinii-o-wysokosci-stawki-stypendium-za-wyniki-w-nauce-w-zespole-szkol-w-brzegu-na-rok-szkolny-20102011/
Dyrektor Departamentu Edukacji i Rynku Pracy - Waldemar Zadka Sylwia Jóźków Województwo Opolskie