Uchwała Nr 5844/2010 z dnia 15 listopada 2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Panem Krystianem Heffnerem oraz przyjęcia projektu tej umowy w sprawie przygotowania dzieła polegającego na opracowaniu raportu regionalnego o charakterze diagnostycznym, określającego profil województwa opolskiego oraz jego potencjały rozwojowe, w tym o znaczeniu ponadregionalnym, który stanowić będzie podstawę dla przygotowania przez ekspertów kluczowych opracowań dla obszaru Polski Zachodniej https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-58442010-z-dnia-15-listopada-2010-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-z-panem-krystianem-heffnerem-oraz-przyjecia-projektu-tej-umowy-w-sprawie-przygotowania-dziela-polegajacego-na/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 15.11.2010 5844/2010 Polityka regionalna i przestrzenna https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-58442010-z-dnia-15-listopada-2010-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-z-panem-krystianem-heffnerem-oraz-przyjecia-projektu-tej-umowy-w-sprawie-przygotowania-dziela-polegajacego-na/https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-58442010-z-dnia-15-listopada-2010-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-umowy-z-panem-krystianem-heffnerem-oraz-przyjecia-projektu-tej-umowy-w-sprawie-przygotowania-dziela-polegajacego-na/
Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej – Krzysztof Kiełbasa Sylwia Jóźków Województwo Opolskie