Uchwała Nr 5841/2010 z dnia 15 listopada 2010 w sprawie zmiany Uchwały nr 5762/2010 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Decyzji o dofinansowaniu (z możliwością otrzymania zaliczki lub refundacji) projektu pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 396 w km 8+970 do 11+380 na odc. Przeczów - Mikowice realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-58412010-z-dnia-15-listopada-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-57622010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-pazdziernika-2010-r-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-z-mozliw/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 15.11.2010 5841/2010 Infrastruktura i gospodarka https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-58412010-z-dnia-15-listopada-2010-w-sprawie-zmiany-uchwaly-nr-57622010-zarzadu-wojewodztwa-opolskiego-z-dnia-29-pazdziernika-2010-r-w-sprawie-przyjecia-decyzji-o-dofinansowaniu-z-mozliw/
Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki – Grzegorz Szymański Sylwia Jóźków Województwo Opolskie