Uchwała Nr 5733/2010 z dnia 25 października 2010 w sprawie zatwierdzenia listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania w ramach Działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, dla naboru przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Górna Prosna” w dniach 08.02.2010 r. – 28.02.2010 r. https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-57332010-z-dnia-25-pazdziernika-2010-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-operacji-zakwalifikowanych-do-wspolfinansowania-w-ramach-dzialania-4-1413-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/ Uchwała Zarządu 2010 Obowiązujący III 2006/2010 25.10.2010 5733/2010 Fundusze unijne (Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich) https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-57332010-z-dnia-25-pazdziernika-2010-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-operacji-zakwalifikowanych-do-wspolfinansowania-w-ramach-dzialania-4-1413-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/https://bip.opolskie.pl/2010/11/uchwala-nr-57332010-z-dnia-25-pazdziernika-2010-w-sprawie-zatwierdzenia-listy-operacji-zakwalifikowanych-do-wspolfinansowania-w-ramach-dzialania-4-1413-wdrazanie-lokalnych-strategii-rozwoju/
Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich - Alicja Kłopeć Sylwia Jóźków Województwo Opolskie